top of page

Klank.ist'in 2018 yılında Eda Er ve Aslı Kobaner ikilisi tarafından Nure Onna projesi ile başlayan dizisi work-in-progress (WIP) uzun bir aradan sonra yola devam ederek yapım sürecine odaklanıyor. “Tamamlanmış” ve “bitmiş” olan bir sanat yapıtı nedir, tam olarak neyi imler? Deneyim eden tarafların yaşadığı farklı yorum ve okuma olasılıkları bu “bitmiş”liğe nasıl meydan okur? Araştırmaya bu ve benzeri sorular temelinde başlayan klank.ist WIP ikilisi, 2020 başlarında yayınladıkları ilk tekli "1,5" ile yollarına devam ediyor. Yarı-planlı doğaçlama, komprovizasyon, açık form gibi birlikte-üretim  çerçeveleri üzerinden evrim halinde bir sanatsal deneyim ilkesiyle hareket ederken, bireysel besteleme/tasarım, prova, ön-hazırlık gibi aşamalardan lineer olmayan, özdüşünümsel bir biçimde geçiyor, hedefe değil deneyime odaklanmaya çabalıyorlar. İster “bitmek üzere” olan bir proje, ister sıfırdan süreç içinde tasarlanmış bir fikirin geliştirilmesi olsun, önemli olan birlikte olmak, sorular sormak ve yaratma cesareti. Proje süreç içinde farklı disiplinlerden başka sanatçılarla da işbirliğinde bulunmayı planlıyor.

bottom of page