//TR//

 

Eda Er


Enstrümantal, elektroakustik müzik bestecisi ve icracısıdır. Lisans eğitimini müzik kompozisyonu ve ses teknolojileri alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise müzik kompozisyonu alanında İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM'da tamamladi.Besteleri Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Amerika ve Türkiye'de icra edildi. Antwerp Senfoni Orkestrası(BE),HERMESensemble(BE) ,Kugoni Trio(BE) ,The Atlas Ensemble(NL),Hezarfen Ensemble(TR) , IKSV İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali(TR), Gaudeamus Festival(NL), Band monomono(BE), Clout Tiyatro(UK), Berika Collective (TR), İkincikat(TR), A corner in the world(TR) dahil olmak üzere birçok müzisyen, grup ve festival ile calisti. Araştırmaları görsel-işitsel enstelasyonlar ve disiplinlerarası müzik projelerine odaklanan Klank.ist(TR) ve Mbiad(NL) gruplarının kurucusudur. Aktif bir biçimde klank.ist ensemble ile vokal ve elektroniklerle ve solo olarak performanslarına devam etmektedir. Ayrıca şu sıralar farklı disiplinlerden sanatçılarla ikili projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Aslı Kobaner


Aslı'nın müzikle kesintili ilişkisi AKM'nin kulislerinde başladı, özel piyano ve klasik gitar dersleriyle sürdü. Liseden itibaren punk/hardcore/metal gruplarında çalıp çırptı. Kompozisyon dalında Yıldız Teknik Üniversitesi Duysal Ses Sanatları Tasarımı'nda lisans, İTÜ MIAM'da yüksek lisans eğitimi gördü. Eğitimi süresince Beat Furrer, Stefan Prins, Kaaija Saariaho, Fred Lerdahl, Ute Wassermann, John Chowning, Klaus Lang, Rebecca Sanders, Georg Friedrich Haas, İlhan Usmanbaş gibi yeni müzik öncülerinin seminerlerine ve ustalık sınıflarına katıldı. Kısa film müzikleri, multimedia, çeşitli topluluklar için eserler üzerine çalıştı. Son yıllarda vokal ve elektrogitar icrasıyla solo ve kolektif özgür doğaçlama çalışmalarını sürdürmekte, multimedia, yeni müzik toplulukları ve bilgisayar oyunu alanlarında faaliyet göstermektedir. İTÜ MIAM'da kompozisyon alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Zeynep Ayşe Hatipoğlu 

İstanbul temelli çellist ve besteci Zeynep Ayşe Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı’nda yarı zamanlı viyolonsel eğitimi sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı’nda (İTÜ TMDK) Kompozisyon ve Viyolonsel bölümlerinden lisans yaptı. Yüksek lisansını Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünde tamamlamasıyla birlikte müzikal zaman algısı ve doğaçlama pratikleri üzerine yoğunlaştı. Klasik müzikten Türk makam müziğine, çağdaş müzik orkestralarından rock gruplarına farklı stillerdeki topluluklarda yer aldı. Yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklerde solo ve kolektif performanslarıyla yer aldı, kompozisyonları seslendirildi. Ayşe SAVT, Klank.ist ve Hoca Nasreddin gruplarıyla aktif olarak konser vermektedir. İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde  (MIAM) performans bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 

Fulya Uçanok

İstanbul temelli elektroakustik müzisyen, piyanist ve doğaçlamacıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuvarında klasik piyano çalışmış, yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MİAM) yine piyano üzerine tamamlamıştır. Akabinde Endonezya/Bali’de Endonezya hükümet bursu olan Darmasiswa ile “Gender Wayang”gamelan geleneğini çalışmıştır. Güncel ilgi alanları arasında, elektroakustik müzik estetiğinde kompozisyon ve performans alanlarında çoğulculuk, müziği popülerleştirmeden ulaşılabilir kılma yöntemleri, “arada olma” mekanizmaları ile karşılıklı güç dinamiklerini devre dışı bırakmaya dair yöntemleri araştırmak vardır. Uçanok, İTÜ MİAM’da Sessel Sanatlar bölümünde elektroakustik kompozisyon ve performans alanında doktora yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

//EN//

Eda Er 

She is an instrumental and electroacoustic music composer and performer.She did her first bachelor degree in chemistry engineering, after finishing her studies in engineering,she decided to choose another path and pursued her education with a second bachelor's degree in music composition and sound technologies at Istanbul Bilgi University.In her master education she studied composition.Her compositions had performed in Belgium, The Netherlands, Germany,Spain,Italy, USA and Turkey. She has had the pleasure to work as composer with notable groups,musicians,organisations and ensembles including Antwerp Symphony Orchestra, Kugoni Trio,Hermes Ensemble, Hezarfen Ensemble, Atlas Ensemble, Christine Cornwell, Tom Collier, IKSV International Theater Festival, Gaudeamus Festival, Festival Mixtur, Ikincikat,Clout Theater, A corner in the world,Berika Collective, Band monomono and so on. She is the co-founder and of the klank.ist and besides her compositions and sound installations, she performs actively with Klank.ist Ensemble and as solo with electronics and voice. She currently works on ongoing duo collaborations with interdisciplinary artists

Asli Kobaner 

Aslı Kobaner has started her interrupted journey with music around the age of 7 with piano and proceeded with guitars. Since then she has been involved in various underground
Punk/Hardcore/Metal bands. In 2005, she attended the Audio Design Programme, Composition Department at Yildiz Technical University, and completed her post-graduate composition education at Istanbul Technical University, MIAM. Throughout her engagement in composition she worked on short movie soundtracks, radio spots, video games, commissions for contemporary music ensembles and other multimedia. She also attended masterclasses and seminars of Beat Furrer, Stefan Prins, Kaija Saariaho, Fred Lerdahl, Georg Friedrich Haas, Rebecca Sanders, Ute Wassermann, Klaus Lang, Klaas de Vries and İlhan Usmanbaş among others. She continues her works as a doctoral candidate at ITU MIAM while participating improvisation activities and related research.

Zeynep Ayse Hatipoglu 

Cellist and composer based in İstanbul, Zeynep Ayşe Hatipoğlu had started cello education at the State Conservatory of Istanbul University, then continued her studies at the State Conservatory for Turkish Music in Istanbul Technical University (ITU TMDK) and graduated with a double major in Composition and Cello Performance. After finishing her graduate education in Music Theory and Composition department, her studies focused on musical time perception and improvisation practices. She had performed in various bands and orchestras with various styles ranging from western classical to Turkish makam, from contemporary to rock music. Throughout Turkey and abroad she had given collective and solo performances, also her compositions had been performed in various concerts and festivals. Ayşe is actively performing with Savt, Klank.ist, and Hoca Nasreddin ensembles. Currently she is a research assistant at ITU TMDK composition department and continuing her Ph.D. studies at the cello performance department at ITU Center for Advanced Studies in Music (MIAM). 

Fulya Ucanok 

Fulya Uçanok is an Istanbul-based pianist, electroacoustic composer and improviser.

Born in Turkey, she studied classical piano at Hacettepe University Ankara State Conservatory and completed her master’s degree in Istanbul Technical University, Advanced Studies in Music (MIAM).

Afterwards she went to Indonesia/Bali to study gamelan with the Indonesian Government scholarship Darmasiswa. During her one and a half year stay, she studied Balinese “Gender Wayang” musical tradition, focusing on socio-musical relations.

Upon her return, she began her doctoral studies at İTÜ MİAM Sonic Arts Department focusing on electroacoustic music composition and performance.

Her current interests include, accessibility without popularization, pluralism, mechanisms of mediation and non-power within the medium of electroacoustic music aesthetics, composition and performance practices.

She is currently a PhD candidate in Sonic Arts department in İTÜ MİAM, and a research assistant at İstanbul Bilgi University music department.