top of page

2019 yılından beri faal olan klank.ist ensemble, müzikal arkaplana sahip doğaçlamacı/bestecileri biraraya getiriyor. Katılımcılar doğaçlamadan besteciliğe uzanan bir yelpazede, yarı-planlı doğaçlama, komprovizasyon, açık form gibi değişen dengelerde birlikte-üretim yöntemlerinden özgür doğaçlamaya kadar pek çok farklı çerçevede üretim gerçekleştiriyor. Sürecin dönüştürücülüğü, hiyerarşinin sorgulanması, estetik açıdan esneklik ve çeşitlilik, disiplinlerarası işbirliğine açıklık gibi temel etik ortaklıklar paydasında buluşarak hem sürekliliği hem de dışadönük bir etkileşimi amaçlıyor.

bottom of page