Klank.ist müzik bestecisi Eda Er ve görsel sanatçı Mertcan Şeker tarafından kuruldu. Mertcan'in ayrılışının ardından güncel projelerini, klank.ist impro koordinatörü dansçı Ekin Tunçeli ve besteci Aslı Kobaner' in katılımıyla yürütmektedir. 

Klank.ist disiplinlerin ve mecraların sınırlarını zorlamayı hedefleyen bir topluluktur.

Yaratıcı arayışlarını mecralarötesi/arası alanlarda gerçekleştiren katılımcılar, görselle işitselin ilişkiselliği üzerinden tüm duyu kipliklerini hesaba katmaya çalışırlar. Bu bağlamda dans, tiyatro, müzik, mimari, prodüksiyon tasarım, sahne tasarımı gibi pek çok alanla işbirliği içinde çalışmalar amaçlanır. Uluslararası etkileşimlere önayak olacak projeler önceliklidir.

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon