Klank.ist Istanbul temelli görsel-işitsel yerleştirmeler ve disiplinler arası müzik projeleri üzerine çalışan bir topluluktur.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon