Klank.ist Istanbul temelli görsel-işitsel yerleştirmeler ve disiplinler arası müzik projeleri üzerine çalışan bir topluluktur.