NURE ONNA

LECTURE: ASIAN MUSICAL INSTRUMENTS IN NEW MUSIC COMPOSITION - Huey Ching Chong  

 

PERFORMANCE: MULTIDISCIPLINARY PERFORMANCE WITH GRAPHIC NOTATION 

 

 

Musical graphics/graphic scores, colors and forms come together through a multi-directional, non-linear and simultaneous language, transforming into motion, color and sound. Meanwhile, a metaphor from Asia rises from the sea, guiding this journey within the spirit of the time:

 

NURE ONNA 

The Nure Onago always has a wicked smile and laughs hideously. If by chance you hear her and, thinking she is just a regular woman amused at something, should laugh along with her, then she will attack you swiftly and without mercy.


NURE ONNA 

Concept: Eda Er &Eyup Emre Ucaray
Performance Design: Asli Kobaner&Eda Er
Supervisor: Eyup Emre Ucaray
Composers : Huey Ching Chong, Eda Er, Asli Kobaner, Enis Gumus, Ozgur Yilmaz
Sound Design : Safa Kocaoglu
Choreography: Ekin Tunceli
Performers
Ekin Tunceli: Dancer 
Huey Ching Chong : Keys,Voice 
Eda Er : Voice,Shruti box,Glockenspiel,Electronics
Asli Kobaner : Electric Guitar, Voice, Percussion,Electronics
Ozgur Yilmaz : Contrabass, Electronics,Painter
Safa Kocaoglu : Electronics

-----------------------------------------------------------------

SEMİNER:YENİ MÜZİKTE ASYA ÇALGILARI- Huey Ching Chong 


PERFORMANS: GRAFİK NOTASYONLA MULTIDISIPLINER PERFORMANS 

 

 

Müzikal grafikler, grafik notalar, renk ve biçimler birbiriyle buluşuyor, çok-yönlü ve eş-zamanlı bir yaratım diliyle hareket, renk ve sese dönüşüyor. Bu yolculuğa zamanın ruhu içinde Asya’dan, denizden yükselen bir metafor rehberlik ediyor:

 

NURE ONNA 

Çarpık gülümsemesi ve korkunç kahkahasıyla Nure Onago...Olur da rastlar ve neşesi yerinde sıradan bir kadın olduğunu sanarak gülüşüne ortak olursanız, dizginlerinden boşanmışçasına üzerinize saldırır. Ve acıması yoktur.


NURE ONNA 

Konsept: Eda Er &Eyup Emre ucaray

Performans Tasarım: Asli Kobaner&Eda Er 
Supervizor: Eyüp Emre Uçaray
Besteciler : Huey Ching Chong, Eda Er, Aslı Kobaner, Enis Gümüş, Özgür Yılmaz
Ses Tasarımı : Safa Kocaoğlu
Koreografi: Ekin Tunçeli 


Performansçılar

Ekin Tunçeli: Dansçı
Huey Ching Chong : Tuşlu Çalgılar, Vokal
Eda Er : Vokal, Shruti box, Glockenspiel, Elektronikler
Aslı Kobaner : Elektrik Gitar, Vokal, Perküsyon, Elektronikler
Özgür Yılmaz : Kontrbas, Elektronikler, Ressam
Safa Kocaoğlu : Elektronikler