Kültürlerarası Müzik: Türkiyeden Arayışlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleşecek etkinlikte, çeşitli kurum ve mecralardan çağdaş bestecilerin eserleri seslendirilecektir. Bu bağlamda, türk makam müziği çalgılarını beden perküsyonu ve geleneksel batı müziği çalgılarıyla buluşturan bir program amaçlanmaktadır. Yolları Türkiye coğrafyasında kesişen bestecilerin yeni müzikteki kültürlerötesi arayışlarını değerli icracıların ve Klank.ist kolektifin işbirliğiyle dinleyeceğiz. 

Konsept: Eren Arin

Koordinatorler: Eren Arin& Eda Er 

Grafik Tasarimcisi:Serhat Kaya


Au Arias: Şef
Ayça Arın: Ney
Paşa Güven: Ud
Nurcan Alkaç: Soprano
Ayşegül Keleşler Gümüş: Soprano
Olga Hasanoğlu: Piyano
Emin Ersöz Yiğit: Piyano
Valeriya Özkan: Piyano
Seyhan Bulut: Flüt
Özgü Bulut: Beden Perküsyonu
Mustafa Çağatay Erol: Gitar
Barış Aygün: Viyolonsel

Besteciler:
Eda Er
M.Eren Arın
Aslı Kobaner
Okan Yaşarlar
Ayşegül Kostak
Onur Türkmen
Au Arias
Ebru Güner Canbey
Egemen Kesikli

---------------------------

A Quest for New Turkish Sonority in Intercultural Music:

The concert event held at Ondokuz Mayıs University State Conservatory presents a new music program of composers and performers who cross paths in Turkey. The compositional pursuits will be realized in an inclusive spectrum of techniques and instruments including Turkish Maqam Music instruments, body percussion, and traditional common practice instruments.

 

 

Concept: Eren Arin

Coordinators: Eren Arin&Eda Er 
Graphic Design :Serhat Kaya


Au Arias: Conductor
Ayça Arın: Ney
Paşa Güven: Oud
Nurcan Alkaç: Soprano
Ayşegül Keleşler Gümüş: Soprano
Olga Hasanoğlu: Piano
Emin Ersöz Yiğit: Piano
Valeriya Özkan: Piano
Seyhan Bulut: Flute
Özgü Bulut: Body Percussion
Mustafa Çağatay Erol: Guitar
Barış Aygün: Cello

Composers:
Eda Er
M.Eren Arın
Aslı Kobaner
Okan Yaşarlar
Ayşegül Kostak
Onur Türkmen
Au Arias
Ebru Güner Canbey
Egemen Kesikli