top of page
Alternative-Searches-in-Intercultural-Mu

Kültürlerarası Müzik: Türkiyeden Arayışlar - 1

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleşecek etkinlikte, çeşitli kurum ve mecralardan çağdaş bestecilerin eserleri seslendirilecektir. Bu bağlamda, türk makam müziği çalgılarını beden perküsyonu ve geleneksel batı müziği çalgılarıyla buluşturan bir program amaçlanmaktadır. Yolları Türkiye coğrafyasında kesişen bestecilerin yeni müzikteki kültürlerötesi arayışlarını değerli icracıların ve Klank.ist kolektifin işbirliğiyle dinleyeceğiz. 

Konsept: Eren Arin

Koordinatorler: Eren Arin& Eda Er 

Grafik Tasarimcisi:Serhat Kaya


Au Arias: Şef
Ayça Arın: Ney
Paşa Güven: Ud
Nurcan Alkaç: Soprano
Ayşegül Keleşler Gümüş: Soprano
Olga Hasanoğlu: Piyano
Emin Ersöz Yiğit: Piyano
Valeriya Özkan: Piyano
Seyhan Bulut: Flüt
Özgü Bulut: Beden Perküsyonu
Mustafa Çağatay Erol: Gitar
Barış Aygün: Viyolonsel

Besteciler:
Eda Er
M.Eren Arın
Aslı Kobaner
Okan Yaşarlar
Ayşegül Kostak
Onur Türkmen
Au Arias
Ebru Güner Canbey
Egemen Kesikli

43289648_334379360458729_412027345260511
43515985_335149280381737_126122030756632
a quest for 2 poster.jpg

Kültürlerarası Müzik: Türkiyeden Arayışlar- 2

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleşecek etkinlikte, çeşitli kurum ve mecralardan çağdaş bestecilerin eserleri seslendirilecektir. Bu bağlamda, türk makam müziği çalgılarını geleneksel batı müziği çalgılarıyla buluşturan bir program amaçlanmaktadır. Yolları Türkiye coğrafyasında kesişen bestecilerin yeni müzikteki kültürlerötesi arayışlarını değerli icracıların ve Klank.ist kolektifin işbirliğiyle dinleyeceğiz.

Live stream üzerinden canlı yayın yapılacaktır.

Au Arias: Şef
Ayça Arın: Ney
Boran Mert: Baglama
Barış Aygün: Viyolonsel
Kivanc Findikli: Klarnet
Mert Unal: Trombon

Besteciler:
Jeremy Woodruff
Eda Er
Aslı Kobaner
Atilla Kadri Sendil

Koordinasyon:
M. Eren Arın (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

bottom of page